Tác giả: trangnq

Quản lý

Vietfarm tham gia Dự án Bảo vệ Tim mạch, phụ trách nghiên cứu và...

Trung tâm Dược liệu Vietfarm tham gia vào công tác nghiên cứu và ứng dụng dược liệu trong điều trị bệnh lý rối loạn lipid...

Vietfarm Ứng Dụng Dược Liệu Thành Công Sản Xuất TPBS Yến Chưng Đông Trùng...

Ngày 21/10/2022, Trung tâm Nuôi trồng và Ứng dụng dược liệu quý Quốc Gia Vietfarm sản xuất thành công và công bố ra mắt chính...

Dược Liệu Vietfarm Hợp Tác TT Thuốc Dân Tộc Ứng Dụng Dược Liệu Trong...

Hơn 5 năm kiên trì sứ mệnh bảo tồn và phát triển dược liệu sạch, hiện nay Trung tâm Dược liệu Quốc Gia Vietfarm là...

Hợp Tác Ứng Dụng Dược Liệu Trong Điều Trị Bệnh Lý Xương Khớp

Nhằm mang đến cho người bệnh xương khớp giải pháp điều trị hiệu quả, an toàn từ nguồn dược liệu thuốc Nam, Trung tâm Dược...