Hợp tác giữa Viện Y dược cổ truyền dân tộc và Dược Liệu Vietfarm

Sau thời gian bàn bạc và thảo luận về các nội dung hợp tác, buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Y...